Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Audnedal er en kommune i Vest-Agder fylke som omfatter øvre del av Audnedalen med elva Audna og heiene på begge sider. Audnedal ble opprettet i 1837 da det lokale selvstyret ble innført, da under navnet Undal. Den ble i 1845 delt i henholdsvis Sør-Undal og Nord-Undal. Nord-Undal ble så i 1910 delt i Vigmostad og Konsmo. Den nåværende Audnedal kommune ble opprettet i 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Konsmo og Grindheim, samt en mindre del av Bjelland.

Audnedal grenser til Åseral i nord, Evje og Hornnes i Aust-Agder i nordøst, Marnardal i øst, Lindesnes i sør, Lyngdal i sørvest og Hægebostad i vest.

Audnedal og Lyngdal har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget i juni 2017.

Berggrunnen i hele kommunen består av grunnfjell, hovedsakelig gneis, men sentralt i kommunen, mellom Øvre og Ytre Øydnavatn går det et belte av granitt øst-vest over kommunen. Dalbunnen i hoveddalføret er flat og har slakt fall; dalsidene er bratte. Heiene på begge sider er kupert og hever seg fra rundt 300 meter over havet i sør til 578 meter over havet i nordvest (Ørnemyrfjellet).

Hele kommunens areal ligger under skoggrensen; 82 prosent er skog; dertil er seks prosent dekket av elver og vann. Jordbruksarealene er små, tre prosent av totalarealet, og i stor grad samlet i hoveddalføret.

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til Audnedalen, særlig til områdene rundt administrasjonssenteret Konsmo og kommunens eneste tettsted, Helle i sør, og tettbebyggelsen Byremo i nord. En viss konsentrasjon er det også i Sveindal lengst nord, ved krysset mellom fylkesvei 42 og fylkesvei 455. Av kommunens folkemengde bor 16 prosent i tettsteder (Helle) mot 82 prosent i fylket som helhet (2015).

Folketallet var i tilbakegang i mer enn 100 år frem til rundt 1970, i stor grad som følge av fraflytting fra heiegårdene. Bunnen ble nådd i 1971 da kommunen hadde 1395 innbyggere. Siden har kommunen hatt vekst (i 1970-årene og etter 2000) eller stabilt folketall. I tiårsperioden 2005–2015 økte det med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot 1,2 prosent for fylket som helhet.

Av kommunens arbeidsplasser er åtte prosent i jordbruk og skogbruk (2014). Husdyrhold (storfe, til dels også sau) dominerer jordbruket, og det meste av jordbruksarealet er eng til fôr og beite. Også skogbruket er av betydning; avvirkningen utgjorde 22 800 kubikkmeter i 2016.

Industrien omfatter 20 prosent av kommunens arbeidsplasser, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Industrien er i stor grad tilknyttet skogbruket, og trelast- og trevareindustrien er dominerende bransje med 93 prosent av industriens sysselsatte i kommunen (2013). Bransjen omfatter blant annet sagbruk, høvleri og ferdighusproduksjon (Konsmo Fabrikker AS). Spesielt for Audnedal er den betydelige foredlingen av løvtrevirke (Øydna Sagbruk AS). Produksjon av tønnestav har lange tradisjoner i bygda.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Audnedal. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på tre gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Av de bosatte yrkesaktive i Audnedal har 52 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), 24 prosent i de seks nabokommunene, ti prosent i Kristiansandsområdet (åtte prosent i Kristiansand alene) og seks prosent i Mandal.

Sørlandsbanen følger Audnedalen fra Konsmo til Audnedal stasjon (54 kilometer fra Kristiansand) og fortsetter vestover gjennom Hægebostadtunnelen. Kommunen har bussforbindelser med Mandal og Kristiansand. Fylkesvei 460 følger Audnedalen mellom E39 i Vigeland i Lindesnes og fylkesvei 42 (ArendalEgersund) som krysser hoveddalføret i nord.

Det er fylkeskommunal videregående skole med yrkesrettede linjer på Byremo.

Audnedal hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lindesnesregionen sammen med Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral.

Audnedal kommune tilsvarer de to soknene Grindheim og Konsmo i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Audnedal til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Audnedal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen åtte grunnkretser: Brastad, Viblemo, Konsmo, Audnedal, Ågedalstø, Øydna, Byremo og Håland/Sveindal.

Kirkene i Audnedal, Grindheim og Konsmo, er begge korsformet og i laftet tømmer med utvendig kledning. Grindheim er fra 1783 og er rikt innvendig dekorert. Vest for Konsmo rester etter bygdeborg fra folkevandringstiden. Nordvest i kommunen ligger Undalens molybdengruver, i drift under første verdenskrig. Det har i tillegg vært sporadisk drift på jernmalm i Brandsdalen, også det nordvest i kommunen.

Audna er etter Mandalselva Sørlandets viktigste for elvefiske. Elva var den første i landet som ble fullkalket for å eliminere skadene som fulgte i kjølvannet av sur nedbør.

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har et sølv sirkelsagblad mot en grønn bakgrunn. Sirkelsagen viser til den sterke posisjonen trelast- og trevareindustri har i kommunen, likeledes til bruken av vannsager i de fleste grendelag i eldre tid, blant annet i forbindelse med tønneproduksjon knyttet til sildefisket på kysten.

Navnet har kommunen etter elven Audna, førsteleddet trolig av norrønt auðn, ‘ødelegging‘, det vil si ’elva som ødelegger’; elva har gjort skade både ved flom og isgang.

  • Bergstøl, Tore: Konsmoboka, 1964–66, 2 b., Finn boken
  • Breilid, Magnus: Bjelland, b. 1: Gards- og ættesoge, 1965
  • Breilid, Magnus: Grindheim, b. 1: Gards- og ættesoge, 1966
  • Breilid, Magnus: Kultursoga for Bjelland og Grindheim, 1974, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

23. august 2017 skrev Sverre Olav Lundal

Saknar avsnittet "historikk og kultur"som er vanleg i kommuneartiklane

29. august 2017 svarte Geir Thorsnæs

Avsnittet var ikke med i papirutgaven, og dette ble oversett ved revisjonen. Det er lagt inn et litte avsnitt om dette nå.
Geir Thorsnæs

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.