Undal, tidligere kommune i Vest-Agder fylke, omfattet opprinnelig området som svarer til nåværende Lindesnes kommune, samt søndre del av Audnedal kommune. Undal ble i 1845 delt i henholdsvis Sør-Undal (Sør-Audnedal) og Nord-Undal (Vigmostad) kommuner.