Lyngdal

Lyngdal er en kommune i Agder fylke. Den omfatter kysten mellom Grønsfjorden/Lenefjorden i øst og Åptafjorden i vest, likeledes landet på begge sider av Lyngdalsfjordens indre del og Lygnas dalføre innenfor til noe nord for Birkeland, samt heiene omkring. Lyngdal omfatter fra 2020 også den tidligere Audnedal kommune i nordøst, det vil si øvre del av Audnedalen med elva Audna, samt bygda Sveindal i Mandalen, begge med heiene omkring. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Lyngdal

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt