Lyngdal

Lyngdal, kommune i Vest-Agder fylke, mellom Mandal og Farsund, omfatter kysten mellom Grønsfjorden/Lenefjorden i øst og Åptafjorden i vest, landet på begge sider av Lyngdalsfjordens indre del og Lygnas dalføre innenfor til noe nord for Birkeland, samt heiområdene omkring.Lyngdal ble opprettet som kommune som ledd i innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Hele artikkelen