#Kunstretninger


Standard soir de septembre maurice denis img 8192

japonisme

Japonisme er den stilistiske og tekniske påvirkning som japansk kunst, arkitektur og kunsthåndverk hadde på vestlig kunst etter 1858, da vesteuropeiske land og USA hadde tatt opp igjen handelsforbi...

Standard tidlig kristen kunst1

tidlig kristen kunst

Tidlig kristen kunst er kristen kunst inntil omlag 500 etter Kristus.