#Kunstretninger


Standard soir de septembre maurice denis img 8192

japonisme

Japonisme er den stilistiske og tekniske påvirkning som japansk kunst, arkitektur og kunsthåndverk hadde på vestlig kunst etter 1858, da vesteuropeiske land og USA hadde tatt opp igjen handelsforbi...

Standard romansk 2

romansk stil

Romansk stil er en stilepoke i europeisk middelalder rundt 1000/1050–1150/1200. Det er den første felleseuropeiske stilen, selv om den ikke nådde en så vid utbredelse og ensartet form som gotikken. .

Standard tidlig kristen kunst2

tidlig kristen kunst

Tidlig kristen kunst er kristen kunst inntil omlag 500 etter Kristus. .