Tachisme, kunstretning fra 1950-årene som hevder spontanitetens prinsipp innen maleriet, i reaksjon mot det geometrisk bestemte nonfigurative maleri. Betegnelsen ble første gang brukt av den franske kritiker M. Seuphor (1950). Utgangspunktet for tachismen var dels den surrealistiske automatisme, dels en sterkt følelsespreget abstrakt ekspresjonisme, skapt av kunstnergruppen COBRA. Representanter for ren tachisme er Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle, Georges Mathieu og Bernard Schultze.