Karolingisk kunst, europeisk kunstretning. Med sentrum i keiserbyen Aachen vokste det ca. 770–950 frem en renessanse i kunst, litteratur og vitenskap. Billedkunst og arkitektur var i stor grad preget av senromerske forbilder. Eksempel på karolingisk arkitektur er blant annet katedralen i Aachen (792–805).