Psykedelisk kunst, kunstretning i 1960-årene, dels med forutsetninger i 1950-årenes interesse for art nouveaustilen, dels i de synsbilder som fremkommer under bestemte former for narkotikarus. Den psykedeliske kunsten er preget av svingende og svaiende former og sterkt oppdrevne farger. De første tendensene finnes i britisk design, men slo brått igjennom i San Franciscos hippiemiljø 1964–65, hvorfra de spredte seg utrolig raskt over hele den vestlige verden. Retningen gjorde seg særlig gjeldende i plakatkunst, platecovere, reklame og typografi.