Hard edge, kunstvitenskapelig begrep, abstrakt kunst som arbeider med skarpt avgrensede geometriske felter i rene farger uten nyanser. Retningen dukket opp i USA i slutten av 1950-årene og var en reaksjon mot den abstrakt-ekspresjonistiske retningen som da dominerte amerikansk kunst. Istedenfor det ekspressive, impulsive, la man vekten på en klar definering av billedflatens enkelte felt og markerte grensene mellom de enkelte fargefelt. Foregangsmenn for hard edge-maleriet var blant andre Ellsworth Kelly og Kenneth Noland.