Romanisme er en retning innen nederlandsk og flamsk 1500-tallsmaleri. I motsetning til den mer tradisjonsbestemte nasjonale retning, er romanismen betinget av et nært forhold til kunsten i Roma, og ofte representert ved en uselvstendig holdning overfor de italienske forbildene. Blant stilens representanter kan nevnes Maerten van Heemskerk og Frans Floris.