Minimalisme, kunstretning som oppstod i USA i begynnelsen av 1960-årene som en reaksjon mot det subjektive og romantiske i den abstrakte ekspresjonisme. Minimalismen manifesterte seg første gang ved utstillingen 8 young artists i Hudson River Museum, New York, 1964. Enhver form for illusjonisme og følsomhet vek for enkle «fakta»; anonymitet ble kjennetegnet. Man søkte en enkelhet i formen og gjentok ofte de samme formene. Utviklingen gikk derved uvegerlig mot den tekniske produksjon. Likevel rommet retningen en rekke individualister og medførte en fruktbar nytenkning angående kunstens rolle og fikk stor innflytelse både på musikk, dans og arkitektur.