Direktoarstil, betegnelse for klassisismen i fransk kunstindustri under direktoriet 1795–99. Direktoarstilen dannet overgangen fra Louis-seize-stilen til empirestilen og er på mange måter opptakten til den siste. Den gjorde seg særlig gjeldende innen drakt- og møbelkunst.