Göteborgskoloristerna var en gruppe malere som fra 1920 mottok avgjørende inntrykk av fransk modernisme, gjennom Matisse-eleven Tor Bjurström og på kunstskolen Valand av Karl Isakson og Carl Kylberg. Til gruppen hørte Ivan Ivarson, Inge Schiöler, Åke Göransson, Nils Nilsson og Ragnar Sandberg.