Lokaldemokrati er betegnelsen på den formelle organiseringen av lokale politisk-administrative enheter og de mulighetene innbyggerne har for medvirkning lokalt. Lokaldemokrati er knyttet til en tanke om at lokalsamfunnet og de som bor der selv skal stå for løsningen av fellesoppgaver. Lokaldemokrati er i tillegg et demokratisk ideal.

En formell inndeling av en stat i kommunale enheter kjennetegner de fleste land. Lokaldemokratiet kan imidlertid også inneholde mer omfattende regionale forvaltningsenheter som ledes av folkevalgte organer, som for eksempel den norske fylkeskommunen.

Størrelse og handlingsevne

Et sentralt spørsmål i arbeidet med reformer av det lokale styringssystemet er hva som er den mest hensiktsmessige størrelsen på kommuner for å sikre ivaretakelsen av et fungerende lokaldemokrati.

Mens deltakelsesmulighetene øker jo mindre kommunen er, vil kommunens handlingsevne reduseres i små kommuner. En hovedutfordring i forbindelse med reformer av den kommunale inndelingen er å finne fram til en kommunestørrelse som gir en god balanse mellom en kommunes handlingsevne og befolkningens muligheter til å delta direkte i utformingen av den lokale politikken.

Samtidig er det en allmenn erkjennelse av at en utbredt folkelig deltakelse i styringen av lokalsamfunnet kan føre til lange og omstendelige beslutningsprosedyrer, og dermed hemme effektiviteten i den lokale styringen.

Noen grad av innbyggermedvirkning ut over valg til kommunestyret inngår som del av det norske lokaldemokratiet. Direkte innbyggerdeltakelse i styringen av en kommune vil imidlertid kunne svekke det likhetsprinsippet som forutsettes å være ivaretatt i valgkanalen.

Demokratisk ideal

Lokaldemokrati forstått som et demokratisk ideal vektlegger mulighetene for innbyggernes aktive deltakelse i styringen og utformingen av offentlig politikk – først og fremst i lokalsamfunnet, men også i saker som gjelder nasjonen som helhet.

Antakelsen er at det er bare gjennom lokalt organiserte styringsenheter målsettinger om å sikre demokratisk kontroll med utformingen av offentlige beslutninger og tiltak lar seg realisere.

Dette begrunnes for det første med at det bare er innenfor små enheter det er mulig og realistisk å utvikle en dialog mellom de folkevalgte og den vanlige borger.

For det andre er det innenfor et system av mindre enheter det er størst muligheter til å tilpasse den offentlige politikken og tjenesteytingen best mulig etter befolkningens behov og ønsker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg