Lokaldemokrati er både en betegnelse på den formelle folkevalgte organiseringen av lokale enheter innenfor et statlig styringssystem og et demokratisk ideal.

En formell folkevalgt inndeling av en stat i kommunale enheter er noe som kjennetegner de fleste land. Lokaldemokratiet kan imidlertid også inneholde mer omfattende regionale forvaltningsenheter som ledes av folkevalgte organer, som for eksempel den norske fylkeskommunen.

Ideal

Lokaldemokrati forstått som et demokratisk ideal vektlegger mulighetene for borgernes aktive deltakelse i styringen og utformingen av offentlig politikk – først og fremst i lokalsamfunnet, men også i saker som gjelder nasjonen som helhet.

Antakelsen er at det er bare gjennom lokalt organiserte styringsenheter målsettinger om å sikre demokratisk kontroll med utformingen av offentlige beslutninger og tiltak lar seg realisere.

Dette begrunnes for det første med at det bare er innenfor små enheter det er mulig og realistisk å utvikle en dialog mellom de folkevalgte og den vanlige borger.

For det andre er det innenfor et system av mindre enheter det er størst muligheter til å tilpasse den offentlige politikken og tjenesteytingen best mulig etter befolkningens behov og ønsker.

Reform

Et sentralt spørsmål i arbeidet med reformer av det lokale styringssystemet er hva som er den mest hensiktsmessige størrelsen på kommuner for å sikre ivaretakelsen av et fungerende lokaldemokrati.

Mens deltakelsesmulighetene øker jo mindre kommunen er, vil kommunens handlingsevne reduseres i små kommuner. En hovedutfordring i forbindelse med reformer av den kommunale inndelingen er å finne frem til en kommunestørrelse som gir en god balanse mellom en kommunes handlingsevne og befolkningens muligheter til å delta direkte i utformingen av den lokale politikken.

Samtidig er det en allmenn erkjennelse av at en utbredt folkelig deltakelse i styringen av lokalsamfunnet kan føre til lange og omstendelige beslutningsprosedyrer, og dermed hemme effektiviteten i den lokale styringen.

Direkte borgerdeltakelse i styringen av en kommune er også urealistisk, og vil kunne svekke de likhetsprinsipper som forutsettes å være ivaretatt i et godt fungerende demokrati.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg