Statistikk

Statistikk, vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan for eksempel være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener.Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kathrine Frey Frøslie

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 49 artikler:

D

  1. desil