Statistikk

Statistikk, vitenskapen for planlegging av undersøkelser, innsamling og presentasjon av tallmateriale, og analyse og beslutninger ut fra innsamlede data. Data kan for eksempel være et utvalg fra en populasjon av personer, bedrifter eller andre enheter, eller observasjoner av fysiske fenomener. Ordet statistikk brukes også om de innsamlede og analyserte dataene.Et tidlig pionerarbeid innen statistikk er engelskmannen John Graunts Natural and Political Observations ... Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kathrine Frey Frøslie

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 47 artikler:

D

  1. desil