Histogram, grafisk søylediagram av en statistisk fordeling, jamfør fordelingskurve.