Monte Carlo-metode, teknikk for å estimere løsningen av et numerisk matematisk problem ved å utføre en form for simulering på datamaskin. Metoden er blant annet blitt anvendt til beregning av kritisk størrelse for kjernereaktorer, bevegelse av væske gjennom faste stoffer, brownske bevegelser og diffusjon, dessuten fysiske transportproblemer, hydrodynamiske problemer og kvantemekaniske problemer. Metoden har fått navn etter det verdensberømte kasinoet i Monte Carlo fordi man i simuleringen benytter tilfeldige tall.