En p-verdi er et statistisk mål som brukes for å avgjøre hvilken av to motstridende påstander vi skal støtte i en statistisk hypotesetesting. p-verdien er et tall mellom 0 og 1.

Faktaboks

Også kjent som

signifikanssannsynlighet

p-verdien er sannsynligheten for minst like store effekter, sammenhenger eller forskjeller som det vi har observert, hvis nullhypotesen er sann.

Høy og lav p-verdi

Hvis p-verdien er høy, betyr det at det er høy sannsynlighet for det vi har observert når nullhypotesen er sann. Dermed kan vi si at observasjonene våre er vanlige under nullhypoteseantakelser, og vi beholder nullhypotesen.

Hvis p-verdien er lav, er våre observasjoner sjeldne under nullhypoteseantakelser, og observasjonene samsvarer ikke med det vi forventer hvis nullhypotesen er sann. Da forkaster vi nullhypotesen, og konkluderer med at vi støtter den alternative hypotesen.

Hvor lav p-verdien må være for at vi skal forkaste nullhypotesen, bestemmes av signifikansnivået. Signifikansnivået er en subjektiv, forhåndsbestemt grense for hvor sikre konklusjoner vi ønsker.

Eksempler

Motivasjon og eksamensresultater

Indonesiske forskere studerte sammenhengen mellom studenters motivasjon for matematikkfaget og eksamensresultatene deres.

I denne studien var nullhypotesen at det ikke er noen sammenheng mellom motivasjon og eksamensresultater. Alternativhypotesen var at det er en sammenheng mellom motivasjon og eksamensresultater.

Da forskerne målte studentenes motivasjon og sammenlignet denne med eksamensresultatene deres, fant de en positiv sammenheng mellom disse to størrelsene. Sammenhengen ble oppsummert av en korrelasjon på 0,41, og en tilhørende p-verdi på 0,02.

Den lave p-verdien viser at en så høy korrelasjon er lite sannsynlig hvis nullhypotesen er sann.

Men hvorvidt nullhypotesen skal forkastes, avhenger av hvilket signifikansnivå som var bestemt på forhånd. Dersom signifikansnivået var satt til 0,05, var p-verdien lavere enn signifikansnivået, og nullhypotesen forkastes. Dersom signifikansnivået derimot var satt til 0,01, er p-verdien ikke lavere enn signifikansnivået, og da må nullhypotesen beholdes.

Øyne i rumpa og rovdyrangrep

I en studie fra Botswana studerte forskere effekten av å male store øyne eller kryss på bakenden av kyr for å unngå løveangrep.

Nullhypotesen var at det ikke er noen effekt av rumpemalingen, og at rovdyrangrepene ville være likt fordelt mellom alle kyrne. Alternativhypotesen var at det er en forskjell på gruppene.

Forskerne lot kyrne gå ute, og sammenlignet deretter observasjonene av antall rovdyrangrep på kyr som var umerket, kyr med påmalte øyne, og kyr med påmalte kryss på bakenden. De beregnet p-verdier som var mindre enn 0,011 for forskjellene mellom gruppene.

Det var altså liten sannsynlighet (p < 0,011) for å observere så store forskjeller mellom gruppene som forskerne gjorde, hvis rumpemalingen ikke hadde noen effekt. Med et signifikansnivå på 0,05, ville nullhypotesen bli forkastet, og forskerne kunne konkludere med at de støttet alternativhypotesen om at påmalte øyne i rumpa forhindrer rovdyrangrep.

Keisersnitt og retningslinjer for fødsel

I et norsk forskningsprosjekt studerte forskerne om innføring av nye retningslinjer for fremgang under fødsel kunne brukes for å forhindre akutte keisersnitt.

Nullhypotesen var at forekomsten av akutte keisersnitt ville være lik med nye og gamle retningslinjer.

Forskerne fant at forskjellen mellom sykehus som brukte gamle retningslinjer, og sykehus som brukte nye retningslinjer, hadde en p-verdi på 0,08.

Under nullhypoteseantakelsen om at de to retningslinjene ga like mange akutte keisersnitt, ville de observerte forskjellene kunne oppstå med åtte prosent sannsynlighet. Dette er en ganske lav sannsynlighet, men ikke ekstremt lav. Forskerne hadde valgt et signifikansnivå på 0,05, og kunne derfor ikke forkaste nullhypotesen.

Kritikk mot p-verdier

p-verdier er først og fremst et verktøy for testing av godt formulerte, forhåndsspesifiserte hypoteser. Det er imidlertid lett å finne forskningsartikler med mer uklare problemstillinger som ukritisk presenterer flere titalls p-verdier i tekst og tabeller, uten å ta inn over seg definisjonen av p-verdien eller tolkningen av signifikansnivå.

Det finnes også mange som mener at sort-hvitt-tankegangen «enten er et vitenskapelig funn signifikant, eller så er det ikke det» er uhensiktsmessig. Det finnes mange tvilstilfeller der p-verdien er ganske lav, men ikke lavere enn det valgte signifikansnivået.

Til sammen har dette gitt p-verdien et tvilsomt rykte. Mange som støtter kritikken mot p-verdier, argumenterer for at forskere heller bør bygge sine konklusjoner på estimater og konfidensintervaller, fremfor p-verdier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Anders Kielland

"Noe enklere og mer unøyaktig uttrykt kan p-verdiene sier å uttrykke sannsynligheten for at funnene i en vitenskapelig studie skal ha kunnet oppstå ved slump." Dette mener jeg er veldig galt. En p-verdi er ikke sannsynligheten for at funnene oppstår tilfeldig ("slump"). Tilfeldig sampling er en forutsetning for beregning av p-verdi .

skrev Kathrine Frey Frøslie

Det har du helt rett i, og jeg kan opplyse om at jeg jobber med å revidere artikkelen i samråd med min redaktør. Inntil videre kan jeg si at det korrekte er at p-verdien er sannsynligheten for å observere minst like ekstreme observasjoner som det du har observert, gitt at nullhypotesen er sann. Det er dette jobber vi med å formulere på en mer lettfattelig måte. Det er skrevet en flott artikkel om p-verdi i Tidsskrift for den norske legeforening, og den kan jeg anbefale inntil revisjonen er på plass. http://tidsskriftet.no/2017/05/medisin-og-tall/verdens-forste-p-verdi

svarte Anders Kielland

Godt å høre. Og ikke bare gitt null hypotesen, men også alle andre forutsetninger for den statiske modellen (inkludert tilfeldig utvalg).

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg