Hypotesetesting, metode for testing av hypoteser (teorier) om ukjente størrelser på bakgrunn av innsamlet datamateriale. Det brukes innen statistisk analyse av data beheftet med usikkerhet og variasjon. Man stiller opp en nullhypotese, kalt H0, og en alternativ hypotese H1. Formålet med en test er å undersøke om datamaterialet gir grunnlag for å forkaste nullhypotesen med høy grad av sikkerhet, for derved å kunne påstå at det er tilstrekkelig bevis for at den alternative hypotesen er sann.

La oss som eksempel anta at helbredelseseffekten av en ny medisinsk behandling for en viss krefttype skal undersøkes. Vi har en tradisjonell behandling som har en helbredelsesprosent på, la oss si, 60 %, og vi ønsker å finne ut om den nye behandlingen er bedre. La ϑ være den ukjente andelen av pasienter som blir helbredet ved denne behandlingen. Vi vil teste H0 : ϑ ≤ 0,60 mot den alternative hypotesen H1 : ϑ > 0,60. Nullhypotesen er altså at den nye metoden ikke er bedre enn den gamle. Det foreliggende datamaterialet er andelen a av n tilfeldig valgte pasienter som blir helbredet ved den nye behandlingen. Hvis a er tilstrekkelig mye større enn 0,60, det vil si at a er større enn en verdi c, kan vi forkaste H0 og påstå at den nye behandlingen er bedre. Verdien c bestemmes ved å kreve at sannsynligheten for at a er større enn c når H0 er sann skal være liten (vanligvis 0,05 eller mindre). Denne sannsynligheten kalles signifikansnivået til testen. Dersom n = 100 og vi ønsker et signifikansnivå på 0,05, så kan vi regne ut at c = 0,68. Det vil si at vi vil forkaste H0 og påstå at den nye behandlingen er bedre dersom minst 68 av 100 pasienter blir helbredet. Regelen som angir for hvilke verdier av a nullhypotesen blir forkastet, kalles en statistisk test.

Generelt kan dataene betraktes som realiserte verdier av stokastiske variable, og hypotesetestingen vil dreie seg om ukjente størrelser i sannsynlighetsfordelingen til de stokastiske variable.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.