Statistisk interaksjon, kan defineres strengt som nødvendigheten av å inkludere et produktledd (a x b) i en lineær modell. Dette betyr at effekten av en variabel (for eksempel sigarettrøyking) er ulik avhengig av verdien på en annen variabel (for eksempel å være utsatt for asbest). Statistisk interaksjon er ikke det samme som biologisk interaksjon, som kan ha mange former og ikke trenger å komme til uttrykk som statistisk interaksjon.