Korrelasjon, samvariasjon. I en gruppe der man måler verdien av to variable størrelser for hver enhet i gruppen, kan man være interessert i om det er korrelasjon, det vil si samvariasjon, mellom disse variablene.

Positiv korrelasjon foreligger når en økning i størrelsen av den ene variabelen gjennomgående svarer til en økning av den andre. Det er for eksempel positiv korrelasjon mellom kroppshøyde og kroppsvekt: Høye folk har en tendens til å være tyngre enn lave folk.

Negativ korrelasjon foreligger når en økning i størrelsen av den ene variabelen gjennomgående svarer til en reduksjon av den andre. For voksne personer er det for eksempel negativ korrelasjon mellom alder og hurtighet: Jo eldre du blir, jo tregere har du en tendens til å være.

Styrken av korrelasjonen angis ved såkalte korrelasjonskoeffisienter.

Korrelasjon mellom variabler behøver ikke nødvendigvis å bety at det er en årsakssammenheng mellom dem. Dersom man i en befolkning finner at bruk av lesebriller er positivt korrelert med hjerte- og karsykdommer, kan man ikke uten videre konkludere med at brillene øker sjansen for hjertesykdommer. En annen mulig tolkning er at dette bare antyder at både brillebruk og hjertesykdommer er vanligere med økende alder.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.