Tabell er en systematisk ordnet oversikt over data, for eksempel statistikk eller resultater av matematiske utregninger.