Statistisk signifikant er en vitenskapelig vurdering av om de sammenhengene, forskjellene eller endringene som er funnet i en statistisk undersøkelse er store nok til å være reelle, i en gitt statistisk forstand. Begrepet statistisk signifikant henger sammen med hypotesetesting.

Faktaboks

Uttale
statˈistisk signifikˈans

I en statistisk undersøkelse sier man at et funn er statistisk signifikant hvis man kan konkludere med at den observerte sammenhengen, forskjellen eller endringen man har funnet, faktisk er en reell sammenheng, forskjell eller endring.

Vurderingen av om et funn er statistisk signifikant, gjøres alltid i lys av en nullhypotese, en statistisk modell og et gitt signifikansnivå.

Eksempel

I en studie av smerte hos idrettsutøvere ble tusen fotballspillere og tusen utholdenhetsutøvere bedt om å fylle ut et spørreskjema om frykt for smerte.

Nullhypotesen H0 var «Forventet smertefrykt blant fotballspillere er ikke forskjellig fra forventet smertefrykt blant utholdenhetsutøvere.», og signifikansnivået ble satt til 0,05.

Så ble studien gjennomført. På en skala fra 0 til 100, der høy score betyr høy frykt for smerte, scoret fotballspillerne gjennomsnittlig 44 poeng, mens utholdenhetsutøverne scoret gjennomsnittlig 42 poeng. Det var stor individuell variasjon i hver gruppe.

Legger vi til grunn en statistisk modell der smertefryktregistreringer fra fotballspillere antas å være normalfordelte med forventningsverdi μF, og smertefryktregistreringer fra utholdenhetsutøvere antas å være normalfordelte med forventningsverdi μU, kan vi beregne en p-verdi for forskjellen på de to gjennomsnittene. I eksemplet ble p-verdien 0,003.

Deretter kan vi sammenligne p-verdien med det valgte signifikansnivået, og fra det si om forskjellen på de to gjennomsnittene er stor nok til at vi kan kalle den statistisk signifikant. I eksemplet er p-verdien mindre enn signifikansnivået, og dermed er den observerte forskjellen stor nok til at den kalles statistisk signifikant.

Signifikans og betydning

Påvisning av statistisk signifikans i en vitenskapelig studie betyr ikke nødvendigvis at man har påvist en kausalitet, altså et årsaksforhold. Det betyr heller ikke nødvendigvis at man har funnet frem til noe som har klinisk betydning.

Ved legemiddelutprøvninger med store datamaterialer kan man for eksempel ofte påvise statistisk signifikans når man sammenligner to legemidler, selv om forskjellen i klinisk effekt ikke er særlig stor.

I eksempler med sportsutøverne fant vi en forskjell på 2 enheter på en skala fra 0 til 100. Selv om det var statistisk signifikant, er det ikke nødvendigvis en stor nok forskjell til at den har noen praktisk betydning. Dette siste må alltid vurderes av den som har fagkunnskap om det det forskes på.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg