Norsk Statistisk Forening, stiftet 1936, er en organisasjon for personer med interesse for og utdanning i statistikk. Den har lokalavdelinger i Bergen, Oslo og Trondheim. Foreningen arrangerer de norske statistikkmøtene annethvert år og de nordiske møtene i matematisk statistikk hvert åttende år, i tillegg til korte etterutdanningskurs. Den utgir medlemsbladet Tilfeldig Gang og, sammen med de andre nordiske statistikkforeningene, tidsskriftet Scandinavian Journal of Statistics.