Bayes-analyse

Artikkelstart

Bayes-analyse, oppkalt etter Thomas Bayes, statistisk betraktningsmåte for å analysere data beheftet med usikkerhet og variasjon, et sentralt begrep i statistisk analyse. Bayes-analysen består i å utlede sannsynlighetsfordelingen til ukjente størrelser i lys av data. Ifølge det Bayesianske synspunkt betraktes alle ukjente størrelser som man er interessert i å trekke slutninger om (basert på innsamlet materiale) som verdier av stokastiske variable; det vil si at usikkerheten omkring ukjente størrelser beskrives ved hjelp av en statistisk sannsynlighetsfordeling.

Anta for eksempel at helbredelseseffekten av en ny medisinsk behandling for en viss krefttype skal undersøkes. La ϑ være den ukjente andelen av pasienter som blir helbredet ved denne behandlingen. Datamaterialet er andelen a av n tilfeldig valgte pasienter som blir helbredet. Usikkerheten om ϑ beskrives ved en sannsynlighetsfordeling a priori; hvis det for eksempel er grunn til å tro at ϑ er rundt 0,7 ± 0,2 kan man bruke en fordeling med senter i 0,7 og konsentrert i intervallet 0,5–0,9. Etter at a er observert blir denne fordelingen oppdatert, ved det som kalles den betingede fordelingen til ϑ gitt data a (se sannsynlighetsregning).

Bayes-analyse gir oss en oppskrift på hvordan statistisk analyse skal foretas. Det er imidlertid mange statistikere som er kritiske til denne oppskriften, hovedsakelig fordi det krever at man må angi en kjent fordeling for ukjente størrelser (se statistisk metodelære).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg