Typetall, den observasjon som forekommer flest ganger. Eksempel: Hvis ti personer ble spurt om hvor mange søsken de hadde og avgitte svar var 3,2,2,0,3,1,2,2,0,4, blir typetallet 2 fordi det forekommer flest (4) ganger. Dersom flere verdier opptrer like mange (og flest) ganger, må alle oppgis som typetall.