Statistisk metodelære, læren om metoder som brukes innen statistikk. Statistiske metoder er basert på sannsynlighetsbetraktninger og gir regler for statistisk inferens (analyse og tolking av innsamlede data). Metodene brukes til å gi konklusjoner av generell karakter for ukjente størrelser av interesse, til å vurdere sannsynligheten for feil konklusjon og til å planlegge ytterligere observasjoner og forsøk.

Grunnlaget for statistisk metodelære er matematisk statistikk. Basis for metodene er formuleringen av en sannsynlighetsteoretisk modell av situasjonen og en problemstilling for undersøkelsen. Til visse hyppig forekommende situasjoner er det utarbeidet hensiktsmessige standardmetoder som variansanalyse, regresjonsanalyse, korrelasjonsanalyse, forløpsanalyse og analyse av utvalgsundersøkelser.

Sentrale hjelpemidler for statistisk inferens er estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. En spesiell type statistiske metoder er Bayes-analyse, der en ukjent parameter betraktes som verdi av en stokastisk variabel, og metodene er basert på den betingede fordelingen til parameteren, gitt data.

Statistiske metoder ble inntil slutten av 1800-tallet hovedsakelig anvendt innenfor aktuarvitenskapen og ved bearbeidelse av fysiske målinger. Fra 1920-årene ble statistiske metoder i utstrakt grad også anvendt innenfor biologi og landbruksvitenskap. Den britiske statistikeren Ronald A. Fisher la grunnlaget for den moderne statistiske metodelære. I 1930-årene utviklet Jerzy Neyman og Egon S. Pearson de generelle prinsipper for statistisk hypotesetesting, og i 1950 presenterte amerikaneren Abraham Wald den generelle desisjonsteori. Statistiske metoder anvendes på stadig flere områder og benyttes nå innenfor de fleste naturvitenskaper, innen samfunnsvitenskapene, medisinsk og teknisk forskning, industri og så videre.

  • Lillestøl, Jostein: Sannsynlighetsregning og statistikk, 5. utg., 1997

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.