Kovarians er innen statistikk et mål på sammenheng mellom to ulike størrelser eller målbare fenomener.