Nullhypotese er den ene av to motstridende påstander som formuleres i en statistisk hypotesetest.

Hypotesene i en hypotesetest

Hypotesetesting starter alltid med at man formulerer nullhypotesen (ofte notert som H0) og den alternative hypotesen (H1). Den alternative hypotesen er typisk en formulering av det man håper å finne i et forskningsprosjekt, og kalles ofte forskningshypotesen. Nullhypotesen er det motsatte av forskningshypotesen.

Null forskjell

Nullhypotesen sies å være «konservativ» eller «uinformert». Det betyr at nullhypotesen ikke tar for gitt noen antakelse om forskjeller, sammenhenger, effekter eller endring. Sammenligner vi grupper, er nullhypotesen at det ikke er noen forskjell mellom gruppene; at gruppene er like. Leter vi etter en sammenheng, er nullhypotesen at det ikke er en sammenheng. Håper vi på en effekt av en ny gjødseltype på avling, en ny medisinsk behandling på livskvalitet, en ny pedagogisk metode på eksamensresultater eller en ny organisasjonsstruktur på produktivitet, er nullhypotesen at det ikke er effekt.

Nullhypotesen er med andre ord at det er null forskjell, null sammenheng, null effekt og null endring.

Eksempler

  • Forskningshypotese: HPV-vaksine gir færre tilfeller av livmorhalskreft i årene som kommer.
  • Nullhypotese: HPV-vaksine gir like mange eller flere tilfeller av livmorhalskreft i årene som kommer.
  • Forskningshypotese: En ny gjødseltype gir større avling.
  • Nullhypotese: En ny gjødseltype gir ikke større avling.
  • Forskningshypotese: Det er en sammenheng mellom personlighetstype og forbruksmønster.
  • Nullhypotese: Det er ikke en sammenheng mellom personlighetstype og forbruksmønster.

Notasjon

Nullhypotesen skrives ofte H0. Forskningshypotesen eller alternativhypotesen skrives ofte H1 eller HA.

Formulering av hypotesene ved hjelp av parametere

En statistisk hypotesetest legger alltid til grunn en statistisk modell. Modellen er ofte parametrisk, og hypotesene vil da være formulert gjennom modellparameterne.

Eksempel

I en studie av smerte hos idrettsutøvere ble fotballspillere og utholdenhetsutøvere bedt om å fylle ut et spørreskjema om frykt for smerte. Da kan hypotesene formuleres med ord som

  • H0: Forventet smertefrykt blant fotballspillere er ikke forskjellig fra forventet smertefrykt blant utholdenhetsutøvere.
  • H1: Det er en forskjell i forventet smertefrykt blant fotballspillere og utholdenhetsutøvere.

Legger vi til grunn en statistisk modell der smertefryktregistreringer fra fotballspillere antas å være normalfordelte med forventningsverdi μF, og smertefryktregistreringer fra utholdenhetsutøvere antas å være normalfordelte med forventningsverdi μU, kan hypotesene formuleres via parameterne μF og μU, som

H0: μF = μU

H1: μF ≠ μU

Deretter kan man måle frykt for smerte i et utvalg med fotballspillere og et utvalg av utholdenhetsutøvere, og gjennomføre selve hypotesetestingen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg