Diagram, en skjematisk fremstilling som blir brukt i naturvitenskap, statistikk o.a. for å kunne gi et bilde av forholdet mellom to eller flere størrelser.