Forstyrrende variabel, betegnelse på en variabel som alternativt kan forklare en kausal relasjon. Hvis en eksperimentell undersøkelse viser at en gruppe som trener får bedre helse enn en gruppe som ikke trener, kan det tenkes at forskjeller i kosthold mellom gruppene kan være en alternativ forklaring. Kosthold vil da være en mulig forstyrrende (konfunderende, engelsk confounding) variabel.