Journalistiske begreper

Journalistikk er prosessen der nyheter og opplysninger innhentes, bearbeides og formidles til et publikum gjennom ulike medier som aviser, magasiner, radio, fjernsyn eller internett. Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller har hendt. Journalistikken har et samfunnsoppdrag formulert gjennom Vær Varsom-plakaten.Journalistikkens rolle i samfunnet blir ofte definert utfra akser som å informere borgerne, gi kunnskap og informasjon om folks rettigheter; å avdekke ulovligheter og beskytte folk fra korrupsjon gjennom den såkalte vaktbikkje-funksjonen; å tjene som en toveis kanal mellom de folkevalgte og folket; og å være identitetsskapende ved å tilby et bredt spekter av mulige roller folk kan innta.Redaksjonell uavhengighet har stått som et sentralt premiss siden partipressen ble gradvis svekket og forsvant rundt 1980. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kristin Skare Orgeret

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 70 artikler: