Veggavis, stort, håndskrevet oppslag med aktuell informasjon, meningsytringer og appeller på offentlige steder. Veggaviser spilte en betydelig rolle i Kina under Kulturrevolusjonen 1966–70 og ble adoptert som medium av radikale norske studenter og skoleelever i årene omkring 1970.