A-pressen, tidligere vanlig navn på norske aviser som var tilknyttet lokale fagforeninger og arbeiderpartilag. Avisene samarbeidet gjennom Arbeiderpressens Samvirke A/L (opprettet 1939). Se Amedia.