Periodisk presse, blad og tidsskrifter som utkommer med lengre, men faste mellomrom, i motsetning til dagspressen, som utkommer daglig og vesentlig beskjeftiger seg med nyheter o.a. dagsaktuelle emner.