Spalte er en vertikal kolonne på trykt side. En bok har oftest én, en avis flere spalter på samme side.