Enkel rundspørring som journalister gjør bruk av i forbindelse med dagsaktuelle emner eller som seerundersøkelse knyttet til et debattprogram på TV og lignende. Mest kjent er Verdens Gangs «Fem på gaten.»