Dagspresse, fellesbetegnelse for dagsaviser, allmenne nyhetsaviser som utkommer daglig, i utvidet betydning aviser som utkommer flere ganger i uken.