Desksjef, yrkesutøver som leder arbeidet ved desken.