Spaltist er en skribent som jevnlig leverer bidrag til avis eller tidsskrift, ofte til en fast spalte. Kommentarjournalistikken har vokst kraftig i Norge de siste årene, og spaltister bidrar i samfunnsdebatten med kommentarer, meninger og analyser. Idealet er å være velformulert med klare og gjerne uventede poeng.