Storfyrsten Gediminas' brev fra begynnelsen av 1300-tallet regnes som de eldste litauiske skriftminnesmerker. Brevene ble skrevet på latin til blant annet pave Johannes XXII og andre europeiske geistlige, og hadde diplomatisk og politisk innhold. De tyske kors- og sverdordnene hadde som mål å erobre og kristne Litauen, og Gediminas ba verdenssamfunnet om hjelp og støtte, samtidig som han lovet å anta kristendommen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Litauens litteratur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt