Kazys Binkis, litauisk lyriker; studerte bl.a. i Berlin. Hans tidlige dikt var intime og melodiøse og gav et poetisk bilde av livet på landsbygda. I 1923 stiftet han avantgardegruppen Fire vinder, og hans lyrikk fikk et futuristisk og opprørsk preg, rettet mot stivnede former både i livet og i litteraturen. Binkis var den første dikteren i Litauen som brukte lek med ord for å oppnå uventede effekter, og bidrog til fornyelse og modernisering av litauisk lyrikk. Senere arbeidet han med folkeopplysning på landsbygda, og skrev også for barn. Av diktsamlinger kan nevnes Dikt (1920) og 100 vårer (1923). Han skrev også skuespill, bl.a. Ungskog (1937) og Urfremføring (1940).