Kristijonas Donelaitis, litauisk dikter, prest og instrumentmaker; studerte teologi i Königsberg og var fra 1743 prest i Tolminkiemis i Øst-Prøyssen, det såkalte Lille-Litauen. Hans hovedverk, Årstidene (1775), er det første verk av internasjonalt format på litauisk. I den opphøyde heksameterform skildrer han litauiske livegnes kår i Lille-Litauen. Verket preges av forfatterens demokratiske holdninger og medfølelse med de livegne, foruten av hans litterære talent og språklige mesterskap. Han formidler også sin motstand mot germanisering av litauere i Lille-Litauen, og verket har frem til i dag vært en viktig kilde til litauisk nasjonal selvfølelse. Det er oversatt til en rekke språk. Donelaitis skrev også noen fabler og en fortelling på vers om et litauisk bryllup.