Abraham Mapu, litauisk jødisk forfatter, skrev på hebraisk, tilbrakte de fleste år av sitt liv i Litauen. Han var knyttet til den jødiske opplysningsbevegelsen Haskala og ble den første moderne hebraiske romanforfatter. Han er kjent for sine historiske romaner fra bibelsk tid, i første rekke Ahavat Zijon (1853, Kjærlighet til Zion, overs. til flere språk), og Ashmat Shomron (1865, Samarias synd). Hans realistiske, sosiale trebindsroman Ajit Zavu'a (1857–61, Den malte hauken) ble det første forsøk på å skildre samtidens jødiske liv i Litauen.