Vincas Mykolaitis-Putinas, litauisk forfatter og litteraturforsker; en sentral skikkelse i litauisk litteratur på 1900-tallet. Forfatterskapet hans er preget av refleksjoner knyttet til individets frihet og kunstnerens frihet til å bruke sine skaperevner. De tidligste diktsamlingene kjennetegnes av store sjelelige konflikter og innflytelse fra symbolismen, mens de senere kretser om eksistensielle problemstillinger. I den psykologisk inntrengende romanen I alternes skygge (1933) skildrer han en konflikt mellom individets kompliserte sjelsliv og det hierarkiske systemet i kirken. Dette verket har øvd betydelig innflytelse på utviklingen av den litauiske roman. Både innen lyrikk og prosa har Mykolaitis-Putinas banet vei for en tilnærming til vesteuropeisk litteratur. Han skrev også betydelige arbeider innen litteraturteori og -kritikk. Hans samlede verker ble utgitt i 10 bind i 1969.