Motiejus Valančius, litauisk forfatter og biskop; den første litauiske prosaforfatter som klarte å forene didaktiske og litterære oppgaver. Han skapte dermed grunnlaget for realismen i litauisk litteratur. Hovedverket er Juzė fra Palanga (1869), som skildrer det gamle bondesamfunnet og som kalles det litauiske bondelivets krønike. Verkene hans er av stor betydning også fordi de ble skrevet i en periode da trykking av bøker på litauisk var forbudt. Valančius drev ellers bl.a. med organisering av det hemmelige skoleverket i bygdene og smugling og spredning av litauiske bøker.