Ieva Simonaitytė, litauisk forfatter. Romanene hennes skildrer mennesker i krysningspunktet mellom den litauiske og den tyske kultur i Lille Litauen (Klaipėda-regionen), og preges av inngående kjennskap til historie, kultur og språk. Nevnes kan Šimonai-familiens skjebne (1935), tobindsromanen Vilius Karalius (1939, 1956) og Kūnelis' siste reise (1971).