Jonas Bretkūnas, litauisk forfatter, historiker og oversetter. Hans forfatterskap er omfangsrikt, men ikke alt ble offentliggjort. Man kjenner til hans fem religiøse bøker som er skrevet på litauisk. Hans viktigste verk er en prekensamling, Postill (1591), som fikk meget stor betydning for videreutviklingen av det litauiske skriftspråket. I bøkene sine forsøker Bretkūnas å vekke og styrke litauernes selvfølelse. Hans livsverk er en litauisk oversettelse av Bibelen som aldri ble utgitt.