Žemaitė, pseudonym for Julia Beniuševičiūtė-Žymantienė, litauisk forfatter. Hun skrev ut fra sine egne og naboenes erfaringer, i et billedrikt språk på vestlitauisk dialekt, og skildrer livet på landsbygda og det konfliktfylte forholdet mellom bønder og godseiere. Mye oppmerksomhet vies familieliv og kvinneproblematikk. Blant fortellingene hennes kan nevnes Topylis (1899), Svigerdatteren (1899), Petras Kurmelis (1901) og Ved herregården (1903).