Kostas Ostrauskas, litauisk dramatiker, bosatt i USA. Avantgardedramaene hans, f.eks. Kanarėlė (1958) og Gundymai (1983), innebærer et brudd med konvensjonene fra det litauiske realistiske teateret, både i Litauen og i eksil. Stykket Ars amoris (1991) kan betegnes som det første litauiske postmoderne skuespill.