Marcelijus Martinaitis, litauisk lyriker og essayist. Hans poesi er preget av en blanding av modernisme og folkelighet, og han skildrer mennesker i krysningspunktet mellom natur og sivilisasjon, hverdag og verdensbegivenheter. Språket hans er hentet fra folkeeventyr og folkeviser, og diktene bringer leseren inn i et univers preget av mytologisk hukommelse, visjoner og poetisk intuisjon. I Kukučio baladės (1977; norsk gjendiktning Kokotis' ballader og andre dikt, 1987) opplever hovedpersonen Kokotis konflikter og de mest burleske paradokser når han føres ut av den universelle mytologiske sfære og plasseres i nåtiden. Andre sentrale diktsamlinger er Kransen (1981) og Erindringer (1986). Gjendiktninger til norsk finnes også i Åkrene taler (1984). Martinaitis har også utgitt flere essaysamlinger.